چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٠
اوقات شرعی
مدیر پژوهش
   
http://vetc.profile.semnan.ac.ir/images/collages/profiles/naeimis

سعیده نعیمی

گروه علوم پایه دامپزشکی

فارماکولوژی

Email: naeimis@profs.semnan.ac.ir