چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٤٠٠
اوقات شرعی
ثبت نام جشن دانش آموختگی

توجه

*جهت ثبت نام ابتدا اقدام به واریز هزیته و سپس فرم ثبت نام تکمیل گردد.

*در صورت عدم پرداخت هزینه ثبت نام باطل محسوب می شود.

*فقط در صورتیکه به هر دلیل آیین دانش آموختگی لغو گردد وجوه واریزی قابل استرداد خواهد بود.

*تاریخ برگزاری آئین دانش آموختگی تیرماه 1398 می باشد.

*در صورت رسیدن به حد نصاب 30 نفر جشن دانش آموختگی برگزار خواهد گردید.
*مبلغ واریزی جهت ثبت نام علی الحساب می باشد.


پرداخت هزینه قبل از تکمیل فرم ثبت نام

تکمیل فرم ثبت نام پس از پرداخت هزینه