دانشکده دامپزشکی در پی تلاش های مستمر مسئولین دانشگاه و در امتداد توسعه آموزش عالی در سال  تحصیلی 89-1388 با جذب 30 نفر دانشجوی رشته دکترای حرفه ای دامپزشکی تاسیس گردیده و شروع به کار نمود.این دانشکده در سال 91 در رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با تصویب وزارت متبوع بر مبنای درسی ارائه شده از سوی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان شروع به پذیرش دانشجو نمود. . در حال حاضر این دانشکده علاوه بر رشته های مذکور مهندسی علوم دام در دو گرایش (نشخوارکنندگان و طیور) و مهندسی علوم و صنایع غذایی را نیز تا تکمیل و راه اندازی دانشکده کشاورزی تحت پوشش خود دارد.

لیست اخبار صفحه :1