برگزاري ششمين دوره مسابقات چالش هاي حوزه فناوري اطلاعات

جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی به آدرس http://ictchallenge.sharif.ir/مراجعه فرمائید.