شماره ثبت

نگارنده

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

1

کبری کیخسروی

تاثیر اسید مالیک بر ترکیبات فعال زیستی و ویژگی های آنتی اکسیدانی قارچ دکمه ای (Agaricus Bisporus) ورقه شده در طول مدت نگهداری

اشکان جبلی جوان

2

جلال قره مشک غراوی

همزمانی مجدد فحلی با استفاده از کیومیت و استرادیول بنزوات در گاوهای شیری

رضا نارنجی‌ ثانی، علی مهدوی

4

حسام اشعریون

مطالعه تاثیر تجویز تزریقی عصاره الکی گیاه بابونه بر ایمنی زایی در بره های نوزاد

حمیدرضا محمدی، محمدرضا مخبر دزفولی

5

الناز صحافی

بررسی میزان شیوع بتا-لاکتامازهای وسیع الطیف گروه  CTX-Mدراشریشیاکلیهایجدا شده از کلیباسیلوز طیور به روش PCR در استان سمنان

خاطره کفشدوزان

6

زهرا عبدالهی

مطالعه­ی برخی از واکنش­های رفتاری در مدل حیوانی آلرژیک

سعیده نعیمی

 

7

زهرا علیجانپور

بررسی فلور قارچی خارجی قزل آلای رنگین کمان (Oncorlrynchus mykiss) در استان سمنان

 

8

سونیا ساهویه

 

بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از تجویز عصاره آبیمنتااسپیکاتا در پانکراس رت­های دیابتی شده با آلوکسان

عباس جواهری وایقان

 

9

الهام شهاب الدین

 

تعیین و مقایسه­ی گروه­های فیلوژنتیک سویه­هایاشرشیاکلیجدا شده از پرندگان وحشی و موارد عفونت­های ادراری انسانی در شهرستان سمنان با استفاده از تکنیک Multiplex PCR

حمید استاجی

10

نگار یاریان

بررسی سرولوژیک حضور آنتی­بادی ضد گونه بروسلا در جمعیت رو به کاهش فوک خزری

سارا مهدی­زاده مود

 

11

حسین داداشپور

ارزیابی تاثیرپروستاگلاندینF2α در روز 14-16 پس از زایمان، بر کارایی تولیدمثل گاو شیری همزمان شده با روش Targeted Breeding و جفت­گیری طبیعی

رضا نارنجی ثانی، حمیدرضا محمدی

12

عباس داود

 

بررسی سطح آنتی­بادی همورال در چند روش واکسیناسیون بر علیه  بیماری­های نیوکاسل و گامبورو در گله­های طیور گوشتی

سید حسام­الدین عمادی چاشمی

 

13

سروناز رضایی

 

شناسایی و تعیین هویت سویه های سالمونلای جدا شده از حیات وحش سمنان

با استفاده از تکنیک مولتی پلکس PCR

حمید استاجی

 

14

مهدی داودی

مطالعه­ی تاثیر محدودیت کالری کوتاه مدت مکرر بر برخی پارامترهای بیهوشی ناشی از کتامین و زایلازین در موش سوری

ابراهیم شهروزیان

 

15

رضا گراوند

 

بررسی شیوع اسیدوز تحت حاد شکمبه (SARAآبسه­های کبدی در گاوهای ارجاع شده به کشتارگاه شهرستان سمنان

حمیدرضا محمدی،

حسین اسماعیلی

 

16

زهرا مرادی

بررسی میزان شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف گروه TEM در سویه­هایاشریشیاکلی­ جداشده از طیور به روش واکنش زنجیره­ای پلیمراز

خاطره کفشدوزان

 

17

نگار دامغانیان

جداسازی و کشت سلول­های اسپرماتوگونی بیضه گوساله و تاثیر هورمون گنادوتروپین کوریونی انسانی (hCG) درروش هم­کشتی در محیط آزمایشگاه

رضا نارنجی ثانی،

پرویز تاجیک

18

سعید حیدریان

بررسی اکو کاردیو بطن راست در گربه های به ظاهر سالم نژاد مو کوتاه اهلی

سید جواد احمد پناهی، دکتر داریوش شیرانی

19

زهرا دارابی زاده

بررسی شاخص های طبیعی داپلر پالسی بافت بطن راست در گربه های به ظاهر سالم نژاد مو  کوتاه اهلی (DSH)

کیوان کرامتی، داریوش شیرانی

20

آی سوره کر

مطالعه اثرات پیشگیری کننده پنتوکسی فیلین بر آسیب کبدی القاء شده توسط اتینیل استرادیول در رت های نر نژاد ویستار

ابراهیم شهروزیان،

محمود احمدی همدانی

21

مریم خزایی

 

جداسازی و شناسایی باکتری­های اسیدلاکتیک پنیر سنتی شمال سمنان  (خیکی)، با استفاده از روش­های کشت و تست­های بیوشیمیایی

مهنوش پارسایی مهر

22

مرضیه بینایی

 

بررسی سرولوژیکی آلودگی بهنئوسپوراکانینومدر گاوهای شیری شهرستان سمنان

 

عماد چنگیزی

23

سارا عالی

 

بررسی میزان شیوع بتالاکتامازهای گروه  SHVدر سویه­هایاشریشیاکلی­ جداشده از طیور استان سمنان

خاطره کفشدوزان، سید حسام الدین عمادی چاشمی

24

بهرام حاجی گلی

مطالعه تأثیر عفونت تحت­بالینی داخل پستان بر فعالیت آنزیم­های لاکتات دهیدروژناز، آلکالین­فسفاتاز شیر و شمارش سلول­های سوماتیک در مرحله اول شیردهی درگوسفند

محمود احمدی­همدانی

25

مژگان اروئی

بررسی میزان شیوع نماتودهای دستگاه تنفس گوسفند و بز در شهرستان سمنان

محمدرضا سلیمی بجستانی

26

علی اکبریان فیروز آبادی

بررسی تاثیر تجویز خوراکی باسیلوس تورینجینسیس بر درمانیسوس گالینه در طیور

محمدرضا سلیمی بجستانی

27

بهنام روزبهان

بررسی تاثیر ضد میکروبی اسانس آویشن شیرازی بر استافیلوککوس اورئوس های جدا شده از التهاب پستان تحت بالینی

رضا نارنجی‌ ثانی، علی مهدوی

28

سمانه جورابلو

ارزیابی شیوع ژن‌های حدت hly، iucD، sfa/focDEو papEF در گروه‌های فیلوژنی جدایه‌هایاشریشیاکلیموارد عفونت ادراری در انسان و کلی‌باسیلوز طیور در شهر سمنان با استفاده تکنیک Multiplex PCR

حمید استاجی

29

محمد امین رئیس دانایی

 

بررسی اثرات عصاره های آبی و الکلی گیاه اویک بر رفتارهای منتخب در مدل حیوانی موش سوری

سعیده نعیمی

30

محمد صادق قدرتی

بررسی اثرات گیاه گل جالیز بر بیماری آلزایمر در مدل حیوانی

سعیده نعیمی

31

نیلوفر صابری

تأثیر داروی زونی­سامید بر کنترل تشنج­های صرعی مقاوم به درمان در طی آبستنی و ابقای آبستنی در رت­های نژادویستارکیندل شده مقاوم به لاموتریجین

رضا نارنجی ­ثانی، کیوان کرامتی

32

حسین شکیبا

اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی برگ زیتون (Olea europaea .L) براستافیلوکوکوس اورئوسهای جدا شده از نمونه شیرهای گاوهای مبتلا به       ورم پستان تحت بالینی گله صنعتی گاو هلشتاین در سمنان

 

حمیدرضا محمدی

33

فاطمه خانعلی

ارزیابی اثر امولسیون چربی داخل وریدی  بر تغییرات عمق بیهوشی  ناشی از کتامین و زایلازین در خرگوش‌‌های سفید نژاد نیوزلندی

ابراهیم شهروزیان، کیوان کرامتی

34

فرشته  عرب

بررسی اثر محافظتی شیر شتر بر نفروپاتی کلیه ناشی از مصرف جنتامایسین در مدل حیوانی

سعیده نعیمی،  عباس جواهری وایقان

35

 

 

 

36

مبینا بینش

ارزیابی مواجهه­ی غذایی باقیمانده­ی آنتی­بیوتیکی تتراسایکلین در گوشت طیور مصرفی شهرستان سمنان در گروه­های مختلف سنی

سید حسام­الدین عمادی چاشمی، ابراهیم شهروزیان

37

نگار رضایی

بهینه­یابی شرایط استخراج ترکیبات آنتی­اکسیدانی و پلی­فنولی عصاره گیاه متکا (Ferula Persica L) با استفاده از روش سطح پاسخ  (RSM)

اشکان جبلی جوان، آزاده سلیمی

38

عاطفه هیوه چی

ارزیابی روش اولتراسونوگرافی سرپستانک برای تشخیص ورم پستان تحت بالینی در گاو شیری هلشتاین

رضا نارنجی ثانی، محمد حسن یوسفی

39

بهاره ملک پور

 

مطالعه اثر ترکیبی اسانس های دارچین و میخک بر جدایه هایاشریشیاکلیواجد برخی از آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف جدا شده از طیور گوشتی در استان سمنان

خاطره کفشدوزان، اشکان جبلی جوان

40

زهره حصاری

مطالعه اثر تجویز پروبیوتیکلاکتوباسیلوس پاراکازئیبر سطح سرمی TNF-α و میزان هایپرتروفی قلب در نارسایی ایجاد شده با ایزوپروترنول در موش صحرائی

خاطره کفشدوزان

، پرویز کوخایی

41

پدرام کاظمی‌نژاد

تعیین رنج نرمال پارامترهای بیوشیمیایی سرم شتران دوکوهانه (CamelusBactrianus) بالغ و نابالغ و نر و ماده به روش Reference value advisor

رضا جمشیدی

42

آیسان فتوت

بررسی اثرات موضعی فلوفنامیک اسید به­عنوان بلوک کننده کانال کانکسین بر التیام زخم رت­های دیابتی شده توسط آلوکسان

سید جواد احمدپناهی، ابراهیم شهروزیان

43

فائزه اسدی

ارزیابی دقت اولتراسونوگرافی سه بعدی در بررسی حجم طبیعی کره چشم در گربه بالغ موکوتاه اهلی

محمد حسن یوسفی، محمد ملازم

44

پگاه مولایی

 

بررسی تاثیر ضدباکتریایی عصاره اتانولی گیاه پنیرک(Malva neglecta) بر ضد باکتری­های پاتوژن ماهی

سارا مهدی زاده مود

45

مهیار بهزاد رضایی

 

بررسی اثر ترکیبی اسانس مریم­گلی و دارچین براسترپتوکوکوساینیاییجداسازی شده از مزارع پرورش ماهی سمنان

سارا مهدی زاده مود

50

افسانه غریبی

بررسی اثرات بالینی پلاسمای غنی از پلاکت موضعی در محل برداشت سر استخوان فمور (ران) در خرگوش

 

محمد­ حسن یوسفی، نوشین غزاله

52

دانیال شعبان نیای گالشکلامی

بررسی­ آلودگی­های انگلی ماهی سیاه کولی (Vimba vimba persa) در رودخانه شلمان­رود

 

محمدرضا سلیمی بجستانی

53

آرزو کشفی

جداسازی و کشت سلول­های اسپرماتوگونی بیضه گوساله و تاثیر هورمون گنادوتروپین کوریونی اسبی (eCG) درروش هم­کشتی در محیط کشت اسپرماتوگونی

رضا نارنجی ثانی، محمود احمدی همدانی

54

جواد جاوید نژاد

بررسی شیوع باکتریاورنیتوباکتریوم راینوتراکئالو ارتباط آن با کمپلکس­های تنفسی (آنفلوانزا و نیوکاسل) در گله­های گوشتی شهرستان سمنان

سید حسام­الدین عمادی چاشمی

55

مائده علیزاده نیکو

ردیابی کمی بقایای اکسی‌تتراسایکلین در شیرهای خام شهر سمنان در پائیز سال 1395

سعیده نعیمی، اشکان جبلی جوان

57

ابوالفضل ساربانی چشم

مقایسه میزان فعالیت آنزیم پارااکساناز1 در گاو­های شیری جفت­مانده و سالم نژاد هولشتاین

رضا نارنجی ثانی،

محمود احمدی همدانی

60

امیر دره­باغی حسین آبادی

تشخیص مولکولی متاپنوموویروس پرندگان در گله­های طیور گوشتی استان سمنان با روش RT-PCR

سید حسام الدین عمادی چاشمی

61

فاطمه مهاجر

بررسی میزان شیوع سرمیویروس آکاباندر گاوداری­های صنعتی شهرستان سمنان با ­استفاده از روش الایزا

حمید استاجی، مرتضی کیوانلو

66

الهام حسین پور

بررسی مایکوباکتریوزیس در ماهیان آکواریومی سمنان

سارا مهدی­زاده مود

67

آیدا نجم الدین

بررسی قارچ­های توکسین­زا و آفلاتوکسین در خوراک ماهی قزل­ آلای­رنگین­کمان در استان سمنان

سارا مهدی زاده مود، علیرضا خسروی

73

محمد نظری میقان

تعیین الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های سرم خون شتر دوکوهانه camelus)

(Bactrianus بالغ و نابالغ

رضا جمشیدی

74

مرضیه یغمائی

بررسی رابطه حجم کلیه به حجم بدنه مهره‌ی دوم کمری در سگ بالغ با استفاده از تکنیک توموگرافی رایانه‌ای

محمدحسن یوسفی،

سارنگ سروری

75

یونس شیخ

بررسی میزان شیوع سرمی ویروس زبان ‌آبی در گاوداری‌های صنعتی شهرستان سمنان به روش الایزا

 

مرتضی کیوانلو، حمید استاجی

77

غزل شمشادی

بررسی تقلب جایگزین کردن گوشت بز به جای گوشت گوسفند در قصابی های شهر سمنان با روش PCR

 

اشکان جبلی جوان، مهنوش پارسایی مهر

78

میلاد  غلامی

بررسی اثرات مکمل ایزوفلاوون سویا بر روند التیام زخم جلدی متعاقب جراحی برداشت تخمدان در گربه

 

حمیدرضا مسلمی، عباس جواهری ‌وایقان

79

تارا رکابدار

مطالعه توپوگرافی و CT اسکن طبیعی ریه‌ها، نای سینه‌ای و قلب در موش بزرگ آزمایشگاهی (Rattus Norvegicus)

 

محمد حسن یوسفی، مجید مسعودی فر

81

آزاده پورحامدی

بررسی سرواپیدمیولوژی و سابقه عفونت به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در قصابان، سلاخان، کارگران کشتارگاه و دامپزشکان استان سمنان

 

رضا جمشیدی، مهدی فضلعلی پور

83

امیر پیربرناتن

 

مطالعه اثر اسانس گیاه مرزنگوش ((Origanum voulgare L. علیهاشریشیاکلی‌های (Escherichiacoli) جداسازی شده ازنمونه‌های  مدفوع گوساله‌های مبتلا به اسهال

حمیدرضا محمدی، اشکان جبلی جوان

85

حسن معززی

بررسی میزان آلودگی برخی از انگل‌های خونی در سگ‌های ارجاعی به کلینیک دامپزشکی دانشگاه سمنان

 

مریم رسولی

87

یخشی مارامایی

ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از تأثیر کروسین بر پروستاتیت مزمن غیر باکتریایی  در موش‌های صحرایی

عباس جواهری وایقان، محمود احمدی همدانی

88

فاطمه داودی

بررسی تأثیر پنتوکسی فیلین بر درمان پیومتر القا شده به روش تجربی در سگ

 

رضا نارنجی ثانی، سید­جواد احمد پناهی

89

بهاره گریوانی

بررسی اثر بزاق زالو بر استئومیلیت القایی با کریشنر وایر واستافیلوکوکوس اورئوسمقاوم به متی­سیلین در استخوان تیبیای رت

حمید استاجی، مریم رسولی

91

سارا حبیب نژاد عربی

مقایسه تاثیر میکرو ذرات پوسته تخم شترمرغ و هیدروکسی آپاتیت بر التیام نقیصه استخوانی ایجاد شده در کالواریوم رت

حمیدرضا مسلمی

92

رویا رضائیان

مقایسه تاثیر نانو کامپوزیت پوسته­ی تخم شترمرغ و کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت بر روند التیام در نقیصه ایجادشده در کالواریوم رت

حمیدرضا مسلمی، محمود احمدی همدانی

94

ابوالقاسم رمرودی

مقایسه میزان سرمی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در گاو­های شیری جفت مانده و سالم نژاد هلشتاین

مرتضی کیوانلو، اشکان جبلی جوان

98

مهناز کاظم زاده

تعیین مولکولی ژن S1 سویه های ویروس برونشیت عفونی در گله های گوشتی استان سمنان

سید حسام الدین عمادی چاشمی، حمید استاجی

101

صادق حسینی

شیوع سرمی آنتی­بادی توکسوپلاسما گوندی (Toxoplasma gondii) در جوجه­های گوشتی (Gallus gallus domesticus) ارجاع شده به کشتارگاه طیور سمنان

مریم رسولی، حمید استاجی

102

سپهر دری

مطالعه­ی تاثیر تجویز موضعی روغن اوزونه بر التیام نقیصه­ی استخوانی ایجاد شده در کالواریوم رت

حمیدرضا مسلمی، محمّد­حسن یوسفی