لیست اخبار صفحه :1
 درخواست غیر حضوری انصراف از تحصیل دانشجویان

درخواست غیر حضوری انصراف از تحصیل دانشجویان

در راستای حفظ آرامش دانشجویان و به منظور تسریع در ارائه خدمات به دانشجویان و کاهش ترددهای درون شهری و بین شهری، به اطلاع می رساند، مدیریت امور آموزشی دانشگاه اقدام به بررسی و ثبت درخواست های انصراف از تحصیل دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی به صورت غیرحضوری نموده است.

 درخواست غیر حضوری صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات/ نامه معرفی به سازمان نظام وظیفه و ارسال پستی

درخواست غیر حضوری صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات/ نامه معرفی به سازمان نظام وظیفه و ارسال پستی

در راستای تسریع ارائه خدمات به دانشجویان و دانش آموختگان و کاهش ترددهای درون شهری و بین شهری و پیرو گسترش و ارائه خدمات غیر حضوری در مدیریت امور آموزشی دانشگاه به اطلاع می رساند، از تاریخ 1400/3/4 امکان ثبت درخواست های صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات و یا نامه معرفی به سازمان نظام وظیفه (ویژه دانشجویان مشمول) برای دانش آموختگان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری عمومی، به صورت غیرحضوری در پیشخوان خدمت سامانه گلستان مهیا شده است.

درخواست ارسال پستی نامه معرفی به نظام وظیفه دانش آموختگان پسر

درخواست ارسال پستی نامه معرفی به نظام وظیفه دانش آموختگان پسر

کلیه دانش آموختگان پسر مشمول نظام وظیفه دانشگاه سمنان جهت دریافت برگه ابطال معافیت تحصیلی (برگه معرفی به نظام) با مراجعه به قسمت پیشخوان خدمت سامانه گلستان تقاضای دانش آموختگی نموده و آدرس و مشخصات خود را در آن قسمت ثبت و به روز رسانی نمایند . بعد از طی مراحل اداری ، ابطال معافیت تحصیلی به آدرس آنها ارسال خواهد شد. و هیچ گونه پاسخگویی حضوری برای این دسته از دانشجویان صورت نخواهد گرفت.