يکشنبه ٣٠ دی ١٣٩٧
اوقات شرعی
معاونت آموزشی

محمدرضا سلیمی بجستانی

دکترای عمومی از دانشگاه اهواز

دکترای تخصصی از دانشگاه لیورپول انگلستان

Email: msalimi@semnan.ac.ir
   دانلود : CV.pdf           حجم فایل 342 KB