شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩
اوقات شرعی
اخبار


اطلاعیه شماره ۲۷:  ثبت نمره جايگزين درس زبان خارجي
اطلاعیه شماره ۲۷:  ثبت نمره جايگزين درس زبان خارجي
اطلاعیه شماره ۲۷:  ثبت نمره جايگزين درس زبان خارجي
 ١٣:٢٤ - 1399/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
مراسم بزرگداشت روز دامپزشک (به صورت مجازی)
مراسم بزرگداشت روز دامپزشک (به صورت مجازی)
مراسم بزرگداشت روز دامپزشک (به صورت مجازی)
 ٢٢:٢٥ - 1399/07/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
پيام رياست محترم دانشكده دامپزشكي دانشگاه سمنان به مناسبت بزرگداشت روز ملي دامپزشكي
پيام رياست محترم دانشكده دامپزشكي دانشگاه سمنان به مناسبت بزرگداشت روز ملي دامپزشكي
پيام رياست محترم دانشكده دامپزشكي دانشگاه سمنان به مناسبت بزرگداشت روز ملي دامپزشكي
 ١٤:١١ - 1399/07/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره ۲۶: تعداد غيبت هاي مجاز امتحاني
اطلاعیه شماره ۲۶: تعداد غيبت هاي مجاز امتحاني
اطلاعیه شماره ۲۶: تعداد غيبت هاي مجاز امتحاني
 ١٣:٣٧ - 1399/07/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره ۲۵: حذف دروس مهارتي خارج از ضوابط آموزشي
اطلاعیه شماره ۲۵: حذف دروس مهارتي خارج از ضوابط آموزشي
اطلاعیه شماره ۲۵: حذف دروس مهارتي خارج از ضوابط آموزشي
 ١٣:٣١ - 1399/07/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه حضور دانشجويان علوم آزمايشگاهي( دروس صرفا عملي) در نيمسال 3991 در آزمايشگاه هاي دانشكده دامپزشكي
برنامه حضور دانشجويان علوم آزمايشگاهي( دروس صرفا عملي) در نيمسال 3991 در آزمايشگاه هاي دانشكده دامپزشكي
برنامه حضور دانشجويان علوم آزمايشگاهي( دروس صرفا عملي) در نيمسال 3991 در آزمايشگاه هاي دانشكده دامپزشكي
 ١١:٠٩ - 1399/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره 24: زمان بندي حذف و اضافه نيمسال 3991
اطلاعیه شماره 24: زمان بندي حذف و اضافه نيمسال 3991
اطلاعیه شماره 24: زمان بندي حذف و اضافه نيمسال 3991
 ١٣:٠٩ - 1399/06/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره 24: زمان بندي حذف و اضافه نيمسال 3991
اطلاعیه شماره 24: زمان بندي حذف و اضافه نيمسال 3991
اطلاعیه شماره 24: زمان بندي حذف و اضافه نيمسال 3991
 ١٣:٠٩ - 1399/06/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره 24: زمان بندي حذف و اضافه نيمسال 3991
اطلاعیه شماره 24: زمان بندي حذف و اضافه نيمسال 3991
اطلاعیه شماره 24: زمان بندي حذف و اضافه نيمسال 3991
 ١٣:٠٩ - 1399/06/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره 23:اطلاعيه ثبت الكترونيكي درخواست ثبت دروس غيرحضوري
اطلاعیه شماره 23:اطلاعيه ثبت الكترونيكي درخواست ثبت دروس غيرحضوري
اطلاعیه شماره 23:اطلاعيه ثبت الكترونيكي درخواست ثبت دروس غيرحضوري
 ١٣:١٤ - 1399/06/17 - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>