شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩
اوقات شرعی
اخبار


اطلاعیه شماره 40: حداکثر تعدادمجاز غیبت امتحانی در طول مدت تحصیلی دانشجو
اطلاعیه شماره 40: حداکثر تعدادمجاز غیبت امتحانی در طول مدت تحصیلی دانشجو
اطلاعیه شماره 40: حداکثر تعدادمجاز غیبت امتحانی در طول مدت تحصیلی دانشجو
 ١٩:٥٨ - 1399/09/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره 39: لزوم شرکت در ثبت نام مقدماتی
اطلاعیه شماره 39: لزوم شرکت در ثبت نام مقدماتی
اطلاعیه شماره 39: لزوم شرکت در ثبت نام مقدماتی
 ١٣:٣٦ - 1399/09/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
 اطلاع رساني كارگاه هاي آموزشي و خدمات تخصصي مشاوره و راهنمايي آفلاين اداره مشاوره
 اطلاع رساني كارگاه هاي آموزشي و خدمات تخصصي مشاوره و راهنمايي آفلاين اداره مشاوره
 اطلاع رساني كارگاه هاي آموزشي و خدمات تخصصي مشاوره و راهنمايي آفلاين اداره مشاوره
 ٠٩:١٥ - 1399/09/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه 38: تمديد مهلت ارايه سمينارهاي مربوط به نيمسال دوم 99-98
اطلاعیه 38: تمديد مهلت ارايه سمينارهاي مربوط به نيمسال دوم 99-98
اطلاعیه 38: تمديد مهلت ارايه سمينارهاي مربوط به نيمسال دوم 99-98
 ١٩:٢٦ - 1399/09/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه 37:مربوط به فعاليت هاي آموزشي دانشگاه در بازه 99/9/1لغايت 99/9/12 و پس از آن  
اطلاعیه 37:مربوط به فعاليت هاي آموزشي دانشگاه در بازه 99/9/1لغايت 99/9/12 و پس از آن  
اطلاعیه 37:مربوط به فعاليت هاي آموزشي دانشگاه در بازه 99/9/1لغايت 99/9/12 و پس از آن  
 ١٩:٢١ - 1399/09/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه 36: در خصوص اطلاع رساني فراخوان پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 1401-1400
اطلاعیه 36: در خصوص اطلاع رساني فراخوان پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 1401-1400
اطلاعیه 36: در خصوص اطلاع رساني فراخوان پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع كارشناسي ارشد سال تحصيلي 1401-1400
 ١٨:٥٣ - 1399/09/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه35: اعلام زمان بندی ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 مرحله اشتباه انتخاب رشته
اطلاعیه35: اعلام زمان بندی ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 مرحله اشتباه انتخاب رشته
اطلاعیه35: اعلام زمان بندی ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 99 مرحله اشتباه انتخاب رشته
 ١٣:٤١ - 1399/08/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
پوستر ویژه دانشجويان نو ورود و سواد سلامت روان در دوران كرونا
پوستر ویژه دانشجويان نو ورود و سواد سلامت روان در دوران كرونا
پوستر ویژه دانشجويان نو ورود و سواد سلامت روان در دوران كرونا
 ١١:٣٥ - 1399/08/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه معارفه دانشجویان نوورود کارشناسی ارشد انگل شناسی
جلسه معارفه دانشجویان نوورود کارشناسی ارشد انگل شناسی
جلسه معارفه دانشجویان نوورود کارشناسی ارشد انگل شناسی
 ١٢:٤٧ - 1399/08/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه 34: ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون (سهميه استعدادهاي درخشان) دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 1400-1399
اطلاعیه 34: ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون (سهميه استعدادهاي درخشان) دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 1400-1399
اطلاعیه 34: ثبت نام از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون (سهميه استعدادهاي درخشان) دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 1400-1399
 ٠٨:٥٣ - 1399/08/24 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>