دوشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٧
اوقات شرعی
تکمیل فرم ثبت نام پس از پرداخت هزینه
ثبت نام
نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر:
*
شغل پدر:
رشته تحصیلی:
*
مقطع تحصیلی
*
محل تحصیل:
دانشکده آموزشکده
شماره دانشجویی:
تعداد واحد گذارنده:
وضعیت دانشجو:
فارغ التحصیل ترم آخر
تعداد همراهان مورد درخواست:
*
شماره تماس:
*
تلفن ثابت:
پست الکترونیکی
تعداد همراه:

ارسال فیش واریزی ثبت نام
  

توجه:

هزینه واریزی به ازای هر نفر 50 هزارتومان است که می بایست به شماره حساب 2941019466 بانک تجارت دانشگاه سمنان واریز گردد.

جهت تایید ثبت نام لطفا فیش واریزی را در فرم ارسال فرمایید.

در صورت رسیدن به حد نصاب 30 نفر جشن دانش آموختگی برگزار خواهد گردید.

فقط در صورتیکه به هر دلیل آیین دانش آموختگی لغو گردد وجوه واریزی قابل استرداد خواهد بود.

تاریخ برگزاری آئین دانش آموختگی روز دوشنبه 1397/4/4 می باشد.

مبلغ واریزی جهت ثبت نام علی الحساب می باشد.

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*