يکشنبه ٠١ مهر ١٣٩٧
اوقات شرعی
کارشناسی ارشد

شماره ثبت

نگارنده

عنوان پایان نامه

فایل

1

مفید وسگری کیاسری

تاثیرسطوح مختلف گیاه سوزن چوپان(شانه ونوس) بر پارامتر های عملکردی، سیستم ایمنی، برخی فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه در جوجه هاي گوشتی

دانلود فایل

2

نیلوفر عباسی

تعیین ارزش غذایی مرتع افتر به روش­های آزمایشگاهی (آزمون تولید گاز، روش کرنل و روش آزمایشگاهی تیلی و تری) و روش کیسه­های نایلونی

دانلود فایل

3

امین سرچاهی

تاثیر سطوح مختلف پودر گیاه باریجه (Ferula gummosa)  بر پارامترهای عملکردی، سیستم ایمنی، برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خونی و خصوصیات لاشه در جوجه‌های گوشتی

دانلود فایل

4

بهاره نوری­زاده نشلی

 

تعیین ارزش غذایی مرتع چاشم به روش­های آزمایشگاهی (آزمون تولید گاز، روش کرنل و روش آزمایشگاهی تیلی و تری) و روش کیسه­های نایلونی

دانلود فایل