چهارشنبه ٠٩ فروردين ١٣٩٦
اوقات شرعی
دکتری

شماره تبت

نگارنده

عنوان پایان نامه

فایل

1

کبری کیخسروی

تاثیر اسید مالیک بر ترکیبات فعال زیستی و ویژگی های آنتی اکسیدانی قارچ دکمه ای (Agaricus Bisporus) ورقه شده در طول مدت نگهداری

دانلود فایل

2

جلال قره مشک غراوی

همزمانی مجدد فحلی با استفاده از کیومیت و استرادیول بنزوات در گاوهای شیری

دانلود فایل

4

حسام اشعریون

مطالعه تاثیر تجویز تزریقی عصاره الکی گیاه بابونه بر ایمنی زایی در بره های نوزاد

دانلود فایل

5

الناز صحافی

بررسی میزان شیوع بتا-لاکتامازهای وسیع الطیف گروه  CTX-Mدراشریشیاکلی های جدا شده از کلیباسیلوز طیور به روش PCR در استان سمنان

دانلود فایل

6

زهرا عبدالهی

مطالعه ­ی برخی از واکنش ­های رفتاری در مدل حیوانی آلرژیک

دانلود فایل

7

زهرا علیجانپور

بررسی فلور قارچی خارجی قزل آلای رنگین کمان Oncorlrynchus mykiss) در استان سمنان

دانلود فایل

8

سونیا ساهویه

 

بررسی تغییرات هیستوپاتولوژیک ناشی از تجویز عصاره آبی منتا اسپیکاتا در پانکراس رت­های دیابتی شده با آلوکسان

دانلود فایل

9

الهام شهاب الدین

 

تعیین و مقایسه­ی گروه­های فیلوژنتیک سویه­های اشرشیاکلی جدا شده از پرندگان وحشی و موارد عفونت­های ادراری انسانی در شهرستان سمنان با استفاده از تکنیک Multiplex PCR

دانلود فایل

11

حسین داداشپور

ارزیابی تاثیرپروستاگلاندینF2α در روز 14-16 پس از زایمان، بر کارایی تولیدمثل گاو شیری همزمان شده با روش Targeted Breeding و جفت­گیری طبیعی

دانلود فایل

12

عباس داود

 

بررسی سطح آنتی­بادی همورال در چند روش واکسیناسیون بر علیه  بیماری­های نیوکاسل و گامبورو در گله­های طیور گوشتی

دانلود فایل

13

سروناز رضایی

 

شناسایی و تعیین هویت سویه های سالمونلای جدا شده از حیات وحش سمنان

با استفاده از تکنیک مولتی پلکس PCR

دانلود فایل

14

مهدی داودی

مطالعه­ی تاثیر محدودیت کالری کوتاه مدت مکرر بر برخی پارامترهای بیهوشی ناشی از کتامین و زایلازین در موش سوری

دانلود فایل

15

رضا گراوند

 

بررسی شيوع اسيدوز تحت حاد شکمبه (SARAآبسه­های کبدی در گاوهای ارجاع شده به کشتارگاه شهرستان سمنان

دانلود فایل

16

زهرا مرادی

بررسی میزان شیوع بتالاکتامازهای وسیع الطیف گروه TEM در سویه­های اشریشیاکلی­ جداشده از طیور به روش واکنش زنجیره­ای پلیمراز

دانلود فایل

18

سعید حیدریان

بررسی اکو کاردیو بطن راست در گربه های به ظاهر سالم نژاد مو کوتاه اهلی

دانلود فایل

19

زهرا دارابی زاده

بررسی شاخص های طبیعی داپلر پالسی بافت بطن راست در گربه های به ظاهر سالم نژاد مو  کوتاه اهلی (DSH)

دانلود فایل

20

آی سوره کر

مطالعه اثرات پیشگیری کننده پنتوکسی فیلین بر آسیب کبدی القاء شده توسط اتینیل استرادیول در رت های نر نژاد ویستار

دانلود فایل

22 مرضیه بینایی

بررسی سرولوژیکی آلودگی به نئوسپورا کانینوم در گاوهای شیری شهرستان سمنان

دانلود فایل
23
سارا عالی
بررسی میزان شیوع بتالاکتامازهای گروه  SHVدر سویه­های اشریشیاکلی­ جداشده از طیور استان سمنان دانلود فایل

24

بهرام حاجی گلی

مطالعه تأثیر عفونت تحت­بالینی داخل پستان بر فعالیت آنزیم­های لاکتات دهیدروژناز، آلکالین­فسفاتاز شیر و شمارش سلول­های سوماتیک در مرحله اول شیردهی درگوسفند

دانلود فایل