نام : مرتضی

 نام خانوادگي : صابری

 سمت : کارپرداز، کارشناس آزمایشگاه

 تحصيلات : فوق لیسانس

 شماره تماس : 023-31533604

 شماره داخلی : 3643

<< بازگشت به ليست