نام : قاسم

 نام خانوادگي : جعفری ورکی

 سمت : کارشناس مجله

 تحصيلات : لیسانس

 شماره تماس : 023-33654215

 شماره داخلی : 3636

<< بازگشت به ليست