چهارشنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٨
اوقات شرعی
کارشناسی ارشد

شماره ثبت

نگارنده

عنوان پایان نامه

فایل

1

مفید وسگری کیاسری

تاثیرسطوح مختلف گیاه سوزن چوپان(شانه ونوس) بر پارامتر های عملکردی، سیستم ایمنی، برخی فراسنجه های خونی و خصوصیات لاشه در جوجه هاي گوشتی

دانلود فایل

2

نیلوفر عباسی

تعیین ارزش غذایی مرتع افتر به روش­های آزمایشگاهی (آزمون تولید گاز، روش کرنل و روش آزمایشگاهی تیلی و تری) و روش کیسه­های نایلونی

دانلود فایل

3

امین سرچاهی

تاثیر سطوح مختلف پودر گیاه باریجه (Ferula gummosa)  بر پارامترهای عملکردی، سیستم ایمنی، برخی فراسنجه‌های بیوشیمیایی خونی و خصوصیات لاشه در جوجه‌های گوشتی

دانلود فایل

4

بهاره نوری­زاده نشلی

 

تعیین ارزش غذایی مرتع چاشم به روش­های آزمایشگاهی (آزمون تولید گاز، روش کرنل و روش آزمایشگاهی تیلی و تری) و روش کیسه­های نایلونی

دانلود فایل

6

معین ابوالحسنی درونکلا

بررسی فون انگل های داخلی گراز وحشی در منطقه البرز مرکزی دانلود فایل
9

کمال لطفی

تاثیر نشاسته مقاوم بر عملكرد رشد، پاسخ  سيستم ايمني همورال و سلولی و‍ اکسیداسیون چربی فیله سینه در جوجه‌هاي گوشتي در مقایسه با آنتی‌بیوتیک زینک‌باسیتریاسین و پری‌بیوتیک فروکتوالیگوساکارید دانلود فایل
14

سحر احتشام فر  

بررسی میزان آلودگی سارکوسیستیس در دام‌های کشتارشده درکشتارگاه سمنان با

روش های گسترش فشاری و هضمی
دانلود فایل